Gå tilbage

Støjskærm langs ringvejen ved vandtånet

Ida Hejgaard Bruun Hvorslev Ida Hejgaard Bruun Hvorslev  •  11-04-2022  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: HORSENS-2022-04-18

Grundet stigende trafikpres og øget støjgener fra ringvejen, ønskes støjskærme opsat.

Grundet stigende trafikpres og øget støjgener fra ringvejen, ønskes støjskærme opsat for området Asgårdsvej, Nygårdsvej, Ydunsvej, Mosebakken og Mosegårdsvej.

Dette forslag har ingen notifikationer
Har ingen milepæle