Borgerforslag

I Horsens Kommune er vi sammen om udviklingen af lokaldemokratiet. Byrådet hører gerne fra dig, hvis du har en idé til, hvordan vi sammen kan udvikle rammerne om det gode liv. Med borgerforslag kan du oprette og stemme på forslag, som du ønsker, at Byrådet skal behandle.

Mest aktive forslag

Støjskærm langs ringvejen ved vandtånet

Grundet stigende trafikpres og øget støjgener fra ringvejen, ønskes støjskærme opsat.

Mudder-sti ved Husodde

Forbedring af stien.

Lys på cykelstier i Horsens

Der skal ikke opsættes lys langs cykelstien fra Horsens til Egebjerg og slagteriet.

Se alle forslag