Databeskyttelse

Oplysningspligt – Borgerforslag

Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

 

Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

Når du opretter et forslag eller stemmer på et forslag, registrerer vi dit navn, adresse og e-mail sammen med forslaget.

Formålet med at behandle oplysningerne er at sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen bliver overholdt, og for eventuelt at kunne kontakte dig om dit forslag.

De bruges også til at verificere, at du er borger i Horsens Kommune og forhindre snyd i forbindelse med oprettelse af forslag og afstemninger.

Dit navn vil være offentligt tilgængeligt i forbindelse med brugen af borgerforslag og kommentarer, men afstemninger er anonyme. Ønsker du det, kan vi altid fjerne din aktivitet eller din bruger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e om udførelse af en opgave under offentlig myndighedsudøvelse.

 

Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

Den kategori af personoplysninger, der behandles:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse og e-mail

 

Horsens Kommune er dataansvarlig

Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

Horsens Kommune

Byrådssekretariatet

Rådhustorvet

8700 Horsens

Tlf.: 76292929

E-mail: byraadssekretariatet@horsens.dk

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

 

Andre modtagere af dine personoplysninger

Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

 

Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

 

 

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

 

Databeskyttelsesrådgiver

Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet. Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89  

 

Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk