Om

Vi er sammen om at udvikle Horsens Kommune. 

Med digitale borgerforslag ønsker Byrådet at fremme borgerinddragelsen i kommunen. Samtidig skal ordningen være med til at understøtte de lokaldemokratiske fællesskaber og det politiske engagement blandt borgerne.